Splošni pogoji

1) Podjetje

S spletno stranjo upravlja podjetje Marjeta Levičar s.p., Cesta na Svetino 16, 3270 LAŠKO.

Naslov trgovine

Urška
MODNO ŠIVILJSTVO
Trubarjeva ulica 2
3270 Laško

Delovni čas

ponedeljek – petek: 9.00 – 13.00 in 15.00 – 18.00
sobota: 8.00 – 12.00
nedelja in prazniki: ZAPRTO
Za maturante možen prilagojen delovni čas na tel št.: 040 788 086

Kontakt

Mobilni telefon: 040 788 086
Trgovina tel.: 03 734 22 26
Email:  trgovina.urska@gmail.com 
Facebook 

2) Vsebina spletne strani

Spletna stran je informativne narave. Izdelkov objavljenih na spletni strani ni možno naročiti preko spleta. Spletna stran je namenjena zgolj predstavitvi fizične trgovine(Urška, Modno šiviljstvo, Trubarjeva ulica 2, 3270 Laško) in ponudbe v njej.

Čeprav se trudimo zagotoviti natančne fotografije je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Barvni odtenki in videz lahko nekoliko odstopajo od resničnega stanja izdelkov. Zato vas vabimo v našo trgovino na ogled izdelkov in brezplačno svetovanje.

3) Nagradna igra: Podarjamo BREZPLAČNO maturantsko obleko

Splošne določbe

Nakup ni pogoj za sodelovanje.

Organizator nagradne igre je podjetje Marjeta Levičar s.p., Cesta na Svetino 16, 3270 LAŠKO v nadaljevanju organizator.

Nagradna igra bo potekala od 14.11.2015 do vključno 14.12.2015. Žrebanje bo potekalo najkasneje 5 delovnih dni po zaključku nagradne igre. Žreb bo potekal v trgovini Urška Modno Šiviljstvo, Trubarjeva 2, 3270 Laško. Namen nagradne igre je promocija ter izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovnih znamk organizatorja in obveščanje registriranih in neregistriranih igralcev na Facebook straneh https://www.facebook.com/maturantskesvecane.oblekeurska/

 

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične / pravne osebe) s starostno mejo nad 13 let. V primeru, da je sodelujoči pravna oseba je potrebno priložiti veljavno potrdilo o odgovornosti ob prevzemu nagrade.

V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki so zaposleni pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se bodo prijavili na spletni strani https://www.facebook.com/maturantskesvecane.oblekeurska/ in ostalih podpornih straneh nagradne igre in upoštevali splošne pogoje nagradne igre (všečkanje, deljenje, označevanje in sodelovanje v nagradni igri).

V kolikor organizator ugotovi, da igralec goljufa pri sami igri ga lahko brez obvestila izloči iz igre in mu blokira nadaljno uporabo.

Potek nagradne igre

Na spletni strani https://www.facebook.com/maturantskesvecane.oblekeurska/ obiskovalec všečka omenjeno stran, deli objavo in v komentarju označi vsaj 3 prijatelje. S tem postane sodelujoči v nagradni igri in se strinja z splošnimi pogoji. Na spletni strani je natančno razloženo katere korake je potrebno izpolniti (narediti), da igralec aktivno sodeluje v nagradni igri.

Rezultati žrebanja in prevzem nagrad

O žrebanju in podelitvi nagrad bomo uporabnike obvestili ob sami igri in preko Facebooka. O kraju in času dogodka v kolikor obstaja in naknadnih zahtevah v okviru prevzema nagrade in žrebanja bodo tekmovalci naknadno obveščeni na Facebooku in na spletnih straneh organizatorja.

V kolikor zmagovalec nima možnosti, da na dogovorjeni dan pride po nagrado jo lahko prevzame kak drug dan v dogovoru z organizatorjem. Zmagovalec ima 10 delovnih dni čas, da prevzame nagrado, v nasprotnem primeru se nagradna igra lahko ponovi ali pa podeli drugemu igralcu. Nagrada se prevzame na naslovu organizatorja v trgovini Urška Modno Šiviljstvo, Trubarjeva 2, 3270 Laško ob predhodnem dogovoru z organizatorjem (040 788 086 ali trgovina.urska@gmail.com ).

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, načinu, uri in kraju žrebanja, številu vseh pravočasno prejetih prijav, poteku žrebanja, izžrebanemu sodelujočemu ter uri zaključka žrebanja. Vsak sodelujoči lahko prejme samo eno nagrado. Nagrade ni mogoče izplačati v denarju. V primeru kakršnegakoli kršenja splošnih pogojev s strani izžrebanega, se izžreba drugega zmagovalca. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

Žrebanje glavne nagrade bo potekalo tako, da bomo žrebali eno srečko (izmed vseh srečk sodelujočih v igri > katerih imena in priimki bodo zapisani na srečkah in pomešani v skupni posodi/bobnu), katera bo določila zmagovalca. Žrebamo samo srečke, katere so v žrebanem bobnu in katere pripadajo igralcem v igri.

Nagrajenec bo objavljen na spletnih straneh organizatorja in socialnih omrežjih.

Zmagovalec je dolžan organizatorju nagradne igre ob prevzemu nagrade podati svoje podatke, kot jih zahteva organizator z namenom preverjanja istovetnosti igranja. Podatke katere bomo potrebovali: ime in priimek, datum rojstva, naslov in davčno številko.

Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade v katerikoli drugi obliki ni možna in je nesprejemljiva.

V primeru, da nagrado prejme oseba mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo (Npr. starši). V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade.

V primeru, da nagrajenec ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada podeli naslednjemu žremanemu igralcu, organizator je pa prost vseh obveznosti, ki jih imata na podlagi teh pravil do nagrajenca.

S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek, naslov, datum rojstva in fotografijo brezplačno objavi in uporabi v avdio, foto in video promo materialu organizatorja in platforme, kot tudi na vseh promocijskih materialih, katere uporabljata organizator in platforma. Nagrajenec se tudi strinja, da v primeru da se podelitev nagrade posname, da lahko organizator ali/in platforma objavita ta video posnetek na svojih spletnih straneh in socialnih omrežjih.

V primeru, da je nagrajenec oseba stara pod 13 let, se izžreba drugo osebo, ki izpolnjuje ta pogoj. Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nagrade.

Nagrade:

Nagrada Kosov Vrednost
Maturantska obleka 1 100 EUR

Davki in akontacija dohodnine

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator. Igralci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. Člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko, telefon in e-mail naslov) in sicer najkasneje v roku 48 ur od prejema obvestila o prevzemu nagrade, ali pa na prevzemu samem.

Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z (20 % DDV). Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade.

Nepravilni podatki ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslala potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli nagrado, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2015. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

Odgovornost

Organizator in platforma ne nosita nobene odgovornosti, niti ne sodelujeta v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, katera je zmagala v nagradni igri v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebno zmagovalcu ali preko email sporičila oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator in platforma ne prevzemata nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator in platforma ne prevzemata nobene odgovornosti za kratke izpade oziroma nedelovanje spletne strani, ki je platforma nagradni igri ter za vse posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator in platforma ne prevzemata nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator in platforma ne more vplivati (višja sila), organizator ali/in plaftorma lahko odpovesta nagradno igro. O tem morata prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator in platforma ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki. Odločitev organizatorja ali platforme o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v iskani elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani ter v pisni obliki na naslovu organizatorja.

Organizator in platforma si pridržujeta pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestila udeležence.

Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme lastnik platforme nagradne igre. Pravila nagradne igre se v času izvajanje le-te lahko kadarkoli spremenijo. Sprememba se bo objavila v splošnih pogojih in, če se bo to organizatorju ali platformi zdelo smiselno.

Varovanje osebnih podatkov in obveščanje

Organizator in platforma bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-4 UPB1, 110/2009).

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da smeta organizator in platforma kot upravljalca osebnih podatkov upravljati podatke izključno za naslednje namene:

  • izvedba nagradne igre v vseh vidikih
  • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev
  • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre
  • objava nagrajencev na socialnem omrežju Facebook
  • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih
  • izvajanje neposrednih trženjskih akcij
  • pošiljanje e-novic v času nagradne igre
  • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih organizatorja in/ali platforme
  • obveščanje uporabnikov o novih nagradnih igrah

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih. Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju in platformi lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja in/ali platforme (tistega, za katerega ne želi, da hrani osebne podatke; lahko tudi oba).

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo uničenje osebnih podatkov sodelujočega. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše.

Organizator nagradne igre na platformi lahko v času trajanja nagradne igre in po koncu nagradne igre izvozi prejete kontakte(ime in priimek) v nagradni igri.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka in slike na spletni strani nagradne igre ogranizatorja in lastnika platforme, za kar od organizatora in platforme ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v izbrani nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov organizatorja . Po prejemu tega sporočila, ga organizator ali lastnik platforme izključi iz nagradne igre v maksimalnem času 7 dni od prejema sporočila.

Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre v skladu s temi splošnimi pogoji sodelovanja.

Laško, 8.11.2016